Butterfly projekt mimmi side.png

Projekt Mimmi

Stärkt suicidpreventivt arbete i primärvården

I Uppsala dör i snitt en person varje vecka på grund av självmord. Även om antalet självmord överlag har minskat sedan 1980-talet, så har självmord bland unga 15-24 år och yngre kvinnor 25-44 år ökat något. Därutöver är självmord fortsatt den ledande dödsorsaken bland män 15-44 år.

Vi vill vända den trenden och jobba för att ingen i Uppsala ska behöva känna att självmord är enda utvägen.

 

Bakgrund

Projektet har fått sitt namn efter en ung flicka som tog sitt liv hösten 2020. Initiativtagare till projektet är Henrik Wiman, leg. psykolog, Mattias Myrälf, leg. psykolog och Patrik Törnqvist, beteendevetare, leg. psykoterapeut. Projektet bär symbolen av en blå fjäril för pånyttfödelse och förändring. Den är utvald av Mimmis familj. 

Vi vill bidra

Ekebygruppen och dess hälsocenter Ekeby, Aros och Uppsala, har inom ramen för statsbidraget psykisk hälsa och suicidprevention 2021 erhållit medel för att stärka vårt suicidpreventiva arbete. Detta görs på uppdrag av Region Uppsala som en del i regionens övergripande arbete med psykisk hälsa. Projektet löper fram till och med 2022.

 

I detta projekt kommer all vår personal att vidareutbilda sig för att få bättre kunskap om riskfaktorer för självmord. Våra psykologer och kuratorer kommer även att få extra utbildning för att bättre ta hand om sådana tankar när de väl dyker upp. Vi arbetar aktivt med att uppmärksamma alla våra patienters psykiska mående.

Vårt mål är att ingen av våra patienter dör i självmord. Vårt sätt att göra det på är att fråga om hur de mår och ta hand om dem som behöver vår hjälp. Även om det är nästintill omöjligt att veta exakt vem som kommer ta sitt liv så har forskning visat att ett av de enklaste sätten att minska antalet självmord är att bara fråga om deras mående. Och att sprida kunskap.

 

Du kan rädda liv

Det är här du kommer in i bilden. Även om vi når många varje dag på våra verksamheter så kan vi inte nå alla. Med din hjälp kan vi nå fler.

Det allra viktigaste du kan göra är att uppriktigt fråga en vän “Hur mår du”? Märker du att hen mår riktigt dåligt, ta då och fråga om hen har tankar om döden eller att ta sitt liv. Det kommer ta emot, det kommer kännas konstigt, men genom att fråga kan du rädda din väns liv.

“Men kan jag verkligen hindra någon som redan bestämt sig”?

Ja, det kan du. Det finns alltid hopp, oavsett. En person väljer inte självmord, det ses ofta bara som en sista utväg. Att det är det enda sättet att ta sig ur den situation man är i just nu. När du då visar att det inte är den enda utvägen genom att lyssna, fråga och finnas till, så skapar du möjligheten för den andre att välja att leva.

IMG_E2535.JPG

Har du frågor om projektet? 

Henrik Wiman

Projektansvarig

Leg. Psykolog på Ekebygruppen 

henrik.wiman@aroshalsocenter.se

Vad kan man göra för att hjälpa?

 

De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det. Här kommer några råd, från HFS:s folder “Att prata om självmord är ett skydd för livet”:

1. Gör någonting nu

Om du är orolig för att någon som du känner tänker på att ta sitt liv ska du räcka ut en hjälpande hand nu. Du kan rädda ett liv. Förutsätt inte att det blir bättre eller går över utan hjälp. Förutsätt heller inte att hen söker hjälp på egen hand.

2. Tänk på din egen reaktion

En naturlig reaktion hos dig själv kan vara en känsla av panik, önskan att ignorera situationen och att hoppas på att den försvinner av sig själv. Du kan också ha ett behov av att omgående hitta en snabb lösning för att få hen att må bättre. Den här typen av reaktioner är vanliga. Om du tycker att det känns övermäktigt, ta hjälp av någon som du litar på.

3. Var tillgänglig

Tillbringa tid tillsammans med hen och uttryck din omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Be hen att berätta, och lyssna noga. En del problem känns mer hanterbara när man har satt ord på dem.

4. Fråga om självmord

Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du lagt märke till att något är fel och vill lyssna. Det är viktigt att visa att du bryr dig och att hen inte är ensam. Att tala om självmord kommer inte att ge någon idén att ta sitt liv. Att prata om självmord uppmuntrar istället till att tala om känslorna vilket ofta upplevs som en lättnad. Gå inte med på att behålla någons självmordstankar som en hemlighet.

5. Kontrollera säkerhet

När någon tänker på att ta sitt liv är det viktigt att du försöker få reda på om det finns en färdig plan för självmordet eller hur långt i en planering hen har kommit. Du kan till exempel ställa följande frågor:

Har du tänkt ut en plan för hur du ska göra?

Har du gjort några förberedelser?

Vilken hjälp har du för att må bättre och för att känna dig trygg?

6. Ta beslut om nästa steg

När du har tagit reda på hur det står till med personens säkerhet är det dags att tillsammans diskutera nästa steg. Du kan behöva hjälp av andra för att övertyga hen att söka professionell hjälp eller åtminstone att ta ett första steg till trygghet. Det kan vara ett samtal med en partner, förälder eller en nära vän. Det är bara genom att samtala med personen om vad det är som pågår som ni kan nå den hjälp som behövs.

7. Sök hjälp så fort som möjligt

Det finns ett flertal platser där du kan få kontakt med personal som har kompetens att hantera frågor kring självmordsbenägna personer. Här är några exempel på vart du kan vända dig för att få hjälp:

  • Vårdcentral eller annan läkarmottagning

  • Psykiatrisk mottagning

  • Skolpersonal: lärare, elevhälsa, fritidspersonal

  • Ungdomshälsa, ungdomsmottagning

  • Präst, diakon eller religiös ledare

  • Telefonjourer, se nedan.

 

När personen väl har bestämt sig för att tala med någon utifrån kan du hjälpa hen att förbereda sig inför samtalet. Du kan också erbjuda dig att följa med. Kontrollera efteråt att frågan om självmord togs upp och hör efter vilken hjälp som erbjöds. Försök att motivera personen att följa de rekommendationer som hen har fått.

8. Förmedla hopp och uppmana till att be om hjälp

Tankar på att ta sitt liv återkommer ofta och då är det viktigt att personen kan be om hjälp och berätta vad hen känner. Uppmana hen att lova att be om hjälp när det känns tungt. Det är då mer sannolikt att personen faktiskt gör det. Förmedla hopp genom att visa ditt engagemang och din vilja att förstå.

9. Stanna kvar

Självmordstankar försvinner inte av sig själva. Ofta krävs att personen upplever någon form av förändring i sitt liv. Livssituation, känslor och tankar kan förändras och upplevelsen av stöd är ofta avgörande för att kunna hantera tankar på att ta sitt liv. Att familj, vänner och närstående finns kvar på ett aktivt sätt är därför viktigt. Man behöver hjälp att ta sig ur tankar på självmord och du kan hjälpa.

10. Ta hand om dig själv

Du som hjälper/vill hjälpa en person som har självmordstankar måste även ta hand om dig själv. Det är känslomässigt påfrestande att stötta någon som är benägen att ta sitt liv, särskilt under en längre tid. Se till att du inte är ensam i din situation, utan tala med vänner, familj eller vårdpersonal. Kommunens anhörigstöd kan ge stöd och rådgivning till dig som anhörig. Nedan finns några exempel på kontakter där du och din närstående kan få hjälp och stöd.

 

Kontaktvägar:

 

Akut 112

Vid akut självmordsrisk och/eller psykisk ohälsa

Tel: 112

 

1177 Vårdguiden

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmaste

psykiatriska akutmottagning

Tel: 1177

Webb: http://www.1177.se

 

Självmordslinjen (föreningen Mind)

Tel: 90101, dygnet runt

Chatt webb: https://mind.se/sjalvmordslinjen

Föräldratelefon tel: 020-85 20 00, vardagar 10-15, torsdagar 19-21

Äldretelefon tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19, helger 10-16

 

Jourhavande kompis

En chattjour för barn och unga upp till 25 år

måndag–fredag 18–22, lördag–söndag 14–18

Sommaröppet tisdag, torsdag och söndag 17-20

Webb: http://www.jourhavandekompis.se

 

BRIS

Tel: 116 111, Alltid öppet

Webb och chatt: www.bris.se

BRIS - vuxentelefon om barn

Tel: 077-150 50 50, vardagar 9-12

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och

 

Efterlevandes Stöd

Tel: 020 – 18 18 00, telefonjour alla dagar 19−22

Webb: www.spes.se

Jourhavande präst

Kommer du i kontakt med via 112 alla dagar 21–06

Webb: www.svenskakyrkan.se

Chatt: Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Källor och viktiga länkar

Boka en tid till psykolog eller kurator på någon av våra vårdcentraler

Butterfly projekt mimmi front.png