Om Ekebygruppen

Ekebygruppen är en koncern som är verksam inom vård och omsorg.
Våra verksamheter finns i Uppsala med omnejd. Där bedriver vi hälso- och sjukvård, främst primärvård samt boendeverksamhet för ungdomar och unga vuxna.
Ekebygruppen AB
Vackra lokaler
MediYoga
Privat mottagning
Provtagning
HVB, stödboende och familjehem
Uppsala
Lokaler
Kurser
Träningslokaler
Vårdcentraler
Vårt huvudkontor finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala.
Bland våra uppdragsgivare finns Region Uppsala, Uppsala kommun och flertalet andra kommuner samt företag, försäkringsbolag, idrottsföreningar och privatpersoner.