top of page

Om Ekebygruppen

Ekebygruppen Vård och Omsorg är en koncern som är verksam inom vård och omsorg.
Våra verksamheter finns i Uppsala med omnejd. Där bedriver vi hälso- och sjukvård, främst primärvård samt boendeverksamhet för ungdomar och unga vuxna.
Ekebygruppen AB
Vackra lokaler
MediYoga
Privat mottagning
Provtagning
HVB, stödboende och familjehem
Uppsala
Kurser
Träningslokaler
Vårt huvudkontor finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala.
Bland våra uppdragsgivare finns Region Uppsala, Uppsala kommun och flertalet andra kommuner samt företag, försäkringsbolag, idrottsföreningar och privatpersoner.
meliva-logo-greenblack.png

Sedan 2022 är Ekebygruppen Vård och Omsorg AB del av Meliva, en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC och företagshälsa i fokus.

bottom of page