Gemensamma projekt

Ekebygruppen är en koncern som är verksam inom vård och omsorg.
Vi har flera gemensamma projekt inom organisationen. 
Butterfly projekt mimmi side.png

Stärkt suicidpreventivt arbete i primärvården, ett projekt på uppdrag av Region Uppsala.