Bolag inom Ekebygruppen

Ekebygruppen Vård och Omsorg AB

 

FÖRETAGSFAKTA

Ekebygruppen Vård och Omsorg AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer: 559142-2349
 
Företaget har F-skatt och är registrerat som arbetsgivare, samt medlem i Vårdföretagarna och anslutet till kollektivavtal.
 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.

 

Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9. 

 

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@ekebygruppen.se

Adress: 

Ekebygruppen Vård och Omsorg AB

Besök: Ekeby bruk 2L

Post: Ekeby bruk 2N

752 63 Uppsala

Vård och omsorg

Ekebygruppen Vård och Omsorg ingår i Ekebygruppen-koncernen. Företaget är dotterbolag till Ekebygruppen AB och moderbolag till företag med verksamhet inom vård och omsorg.

Ekeby Hälsocenter AB

Aros Hälsocenter AB

Ability Care AB

Uppsala Hälsocenter AB

 

Dessa företag beskrivs i korthet nedan samt på respektive företags webbplats.

Ekebygruppen Vård och Omsorg samordnar och stödjer dotterbolagen med olika funktioner inom marknad, administration och ekonomi. I företaget finns marknadschef, ekonomichef, fastighetschef, IT-chef samt administratörer och ekonomiassistenter.

Ekeby Hälsocenter AB

FÖRETAGSFAKTA

Ekeby Hälsocenter AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556746-4796
 
Företaget har F-skatt.
Momsgrupp: EKEBYGRUPPEN AB 663000-4460
 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.

 

Ekeby Hälsocenter är medlem i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.

 

Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9. 

 

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11

mats.brolin@ekebyhalsocenter.se

Adress: 

Ekeby Hälsocenter AB
Ekeby bruk 2L
752 63 Uppsala

www.ekebyhalsocenter.se

Uppsalas nytänkande vårdcentral 
Ekeby Hälsocenter är en nytänkande vårdcentral i västra Uppsala. Mottagningen finns i anrika Ekeby Bruk.  Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala och är en av de mest populära och välbesökta vårdcentralerna i Uppsala.

Mottagningen har ca 10.000 listade med 65 medarbetare som arbetar i team för att ge patienten den bästa medicinska servicen och ett professionellt bemötande.
 
På mottagningen arbetar allmänläkare, läkare, gynekologer, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, dietist, psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, hälsopedagog och fysioterapeuter.
Ekeby Hälsocenter bedriver Hälso- och sjukvård genom vårdcentral, BVC, gynekologi, psykoterapimottagning samt företagshälsa och privat mottagning. 
Verksamhetschef: Simon Hellström
simon.hellstrom@ekebyhalsocenter.se
Aros Hälsocenter AB​

FÖRETAGSFAKTA

Aros Hälsocenter AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556382-3896
 
Företaget har F-skatt.
Momsgrupp: EKEBYGRUPPEN AB 663000-4460
 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.

 

Aros Hälsocenter är medlem i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.

Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9. 

 

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11

mats.brolin@aroshalsocenter.se

Adress: 

Aros Hälsocenter AB
Götavägen 4
752 36 Uppsala

www.aroshalsocenter.se

Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral 
Aros Hälsocenter är en hemtrevlig vårdcentral i centrala Uppsala. Mottagningen finns i en stor anrik villa i Kåbo, byggd 1915, intill Stadsskogen och ett stenkast från universitetsområdet och slottet. Aros Hälsocenter har avtal med Region Uppsala.

Aros Hälsocenter är sedan länge etablerad och en mycket populär privat vårdcentral som växer och utvecklas. Patienterna är i alla åldrar och kommer från när och fjärran. 
Vårdcentralen har drygt 8000 listade och ca 300 listade på BVC.

Mottagningen har ca 25 medarbetare som arbetar i team för att ge patienten den bästa medicinska servicen och ett professionellt bemötande. På mottagningen arbetar läkare, distriktssköterskor, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, dietist, psykolog, kurator, psykoterapeut och fysioterapeuter.
Verksamhetschef: Sofia Berg Blomkvist
sofia.berg.blomkvist@aroshalsocenter.se
Ability Care AB

FÖRETAGSFAKTA

Ability Care AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556926-5696.
 
Företaget har F-skatt.
Momsgrupp: EKEBYGRUPPEN AB 663000-4460

 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.
 
Ability Care är medlem i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.
 
Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9.
 
Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@abilitycare.se

Adress: 

Ability Care AB
Ekeby bruk 2L
752 63 Uppsala

www.abilitycare.se

Förmåga att göra skillnad

Ability Care erbjuder heltäckande vård- och behandlingsinsatser för barn och unga. 


Verksamheten omfattar HVB, familjehem, stödboende och öppenvård. 


Verksamheten har en integrerad behandlingsmodell som ger möjlighet att kombinera sociala, psykologiska och medicinska insatser, utifrån den unges behov och Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå (LEON). 
 

På Ability Care arbetar ca 16 anställda. Socialpedagoger, ​KBT-terapeuter, alkohol- och drogterapeuter, psykologer och psykoterapeuter​.

Verksamhetschef: Nils Öström

nils.ostrom@abilitycare.se

Uppsala Hälsocenter AB

FÖRETAGSFAKTA

Uppsala Hälsocenter AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 559143-3932
 
Företaget har F-skatt.
Momsgrupp: EKEBYGRUPPEN AB 663000-4460

 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.
 
Uppsala Hälsocenter är medlem i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.

 
Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9.
 
Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Stina Sandberg, verksamhetschef 
073 44 12 313
stina.sandberg@uppsalahalsocenter.se

Adress: 

Ekeby bruk 2L

www.uppsalahalsocenter.se

Företagshälsa, intyg och provtagning

 

Uppsala Hälsocenter är en ny mottagning för hälsa och friskvård.
Mottagningen erbjuder ett brett utbud av tjänster inom företagshälsovård, privat sjukvårdsförsäkring och intyg.

Uppsala Hälsocenter erbjuder skräddarsydda insatser inom psykisk hälsa och friskvård. För företag, verksamheter och organisationer eller för dig som privatperson. 

Behandling sker i Ekeby Hälsocenters lokaler eller på ert företag. 
 

Verksamhetschef: Stina Sandberg

stina.sandberg@uppsalahalsocenter.se

Digitala vårdhjälpen i Sverige AB

FÖRETAGSFAKTA

Vårdhjälpen i Sverige AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 559254-2921

 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.

 

Digitala Vårdhjälpen är medlem i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.

Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9.Vid frågor, välkommen att kontakta:
Amir Eshghali, verksamhetschef
amir.eshghali@ekebygruppen.se

Adress: 

Ekeby bruk 2L

752 63 Uppsala

Smartare vård - alltid nära dig

 

Digitala Vårdhjälpen i Sverige AB är en digital hälso- och sjukvårdsmottagning. Här får patienter stöd med sin hälsa, oavsett om man är sjuk, behöver prata med någon, eller i behov av förebyggande vård. Vårdhjälpen har tillgång till ett brett utbud av tjänster som tillhandahålls av legitimerad, erfaren och serviceinriktad vårdpersonal.

 

På Vårdhjälpen jobbar sköterskor, specialistläkare, psykologer, dietister, fysioterapeuter, barnmorskor, gynekologer och många fler.

Verksamhetschef: Amir Eshghali

amir.eshghali@ekebygruppen.se

LinkEtta AB

FÖRETAGSFAKTA

LinkEtta AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 559186-1785

 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.

Vid frågor, välkommen att kontakta:
Amir Eshghali, produkt/försäljningsansvarig
amir.eshghali@ekebygruppen.se

Adress: 

Ekeby bruk 2L

752 63 Uppsala

Samlingsplats för vårdgivare och vårdpersonal

 

För vårdpersonal: Linketta erbjuder en kostnadsfri digital marknadsplats för vårdpersonal inom vård och omsorg tex sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, psykologer, farmaceuter, kuratorer och medicinska sekreterare.

För vårdgivare: Att rekrytera kompetenta konsulter kan vara både dyrt, krångligt och tidskrävande. Dagens lösningar saknar oftast transparens och bemanningsbolag begränsar möjlighet att förhandla på egna villkor. Dessutom kostar matchningen för varje arbetad timma. Därför skapade vi LinkEtta. Inga mellanhänder, inga löpande timkostnader och enkel digital avtalssignering.

Produkt/Försäljningsansvarig: Amir Eshghali

amir.eshghali@ekebygruppen.se

Ekebygruppen Fastighet AB​

FÖRETAGSFAKTA

Ekebygruppen Fastighet AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 559114-7490

 
Mer information om företaget finns på www.allabolag.se.

Vid frågor, välkommen att kontakta:
Andreas Carlsson, fastighetsansvarig
andreas.carlsson@ekebygruppen.se

Adress: 

Ekeby bruk 2N

752 63 Uppsala

ekebygruppen.se logo.jpg

Telefon
018 - 430 91 02 (växel)


Besöksadress
Ekeby bruk 2L


Postadress
Ekeby bruk 2N

752 63 Uppsala

Personuppgifter
Din integritet är viktig för oss. 
Har du frågor gällande GDPR och hur vi behandlar personuppgifter vänligen kontakta oss via:  personuppgifter@ekebygruppen.se
 
Ansvarig för webbplatsen: Stina Sandberg, stina.sandberg@ekebygruppen.se