Information gällande COVID-19

Med anledning av de senaste veckornas spridning av Covid-19, mer känt som Coronavirus vill vi informera om hur vi hanterar situationen inom koncernen för att du som kund/boende/patient ska känna dig trygg hos oss.
Har du frågor gällande hur vi hanterar situationen kring Coronaviruset mejla gärna: smittskydd@ekebygruppen.se 
Nedan följer en sammanfattning av vidtagna åtgärder: 
Aros, Ekeby och Uppsala Hälsocenter
 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten.

 • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal.

 • Vi har etablerat en krisgrupp som träffas varje dag för att planera vidare åtgärder.

 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 

 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 

 • Obligatoriska möten (i mindre grupper) och lägesrapporter varje dag för all personal. 

 • Entrévärd utanför Ekeby Hälsocenter som screena r besökare för förkylningssymptom.

 • Utökat möjlighet för videobesök till fler yrkesgrupper (läkare, fysioterapeut , sjuksköterska/distriktssjuksköterska, kurator, psykolog, dietist och barnmorska)

 • Utökad tillgänglighet i telefon genom att bemanna upp telefonmottagningen.

 • Besökare med förkylningsymptom får inte besöka mottagningen.

 • När patienter ringer för att boka tid görs alltid en individuell bedömning om fysisk besök är lämpligt eller om man istället ska träffa sin vårdgivare via video. 

 • Gymmet stängt för riskgrupper.

 • Gruppverksamheter inställda.

 • Stängt Lättakut. 

 • Installerat ett separat luftvägsrum för patienter med misstänkt/bekräftad smitta. 

 • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både patienter och vårdgivare. 

 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 
   

Ability Care
 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från  Folkhälsomyndigheten.

 • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal.

 • Vi har etablerat en krisgrupp som träffas varje dag för att planera vidare åtgärder.

 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 

 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 

 • Obligatoriska möten (i mindre grupper) och lägesrapporter varje dag för all personal. 

 • Besökare med förkylningssymptom får inte besöka mottagningen.

 • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både boende och personal. 

 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 

ekebygruppen.se logo.jpg

Telefon
018 - 430 91 02 (växel)


Besöksadress
Ekeby bruk 2L


Postadress
Ekeby bruk 2N

752 63 Uppsala

Personuppgifter
Din integritet är viktig för oss. 
Har du frågor gällande GDPR och hur vi behandlar personuppgifter vänligen kontakta oss via:  personuppgifter@ekebygruppen.se
 
Ansvarig för webbplatsen: Stina Sandberg, stina.sandberg@ekebygruppen.se