Information gällande COVID-19

Corona smal.jpg
Med anledning av pågående smittspridning av Covid-19, mer känt som Coronavirus vill vi informera om hur vi hanterar situationen inom koncernen för att du som kund/boende/patient ska känna dig trygg hos oss.

Har du frågor gällande hur vi hanterar situationen kring Coronaviruset mejla gärna: smittskydd@ekebygruppen.se 

Nedan följer en sammanfattning av vidtagna åtgärder: 
Aros, Ekeby och Uppsala Hälsocenter
 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten.

 • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal.

 • Vi har etablerat en krisgrupp som träffas varje dag för att planera vidare åtgärder.

 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 

 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 

 • Obligatoriska möten (i mindre grupper) och lägesrapporter varje dag för all personal. 

 • Entrévärd utanför Ekeby Hälsocenter som screena r besökare för förkylningssymptom.

 • Utökat möjlighet för videobesök till fler yrkesgrupper (läkare, fysioterapeut , sjuksköterska/distriktssjuksköterska, kurator, psykolog, dietist och barnmorska)

 • Utökad tillgänglighet i telefon genom att bemanna upp telefonmottagningen.

 • Besökare med förkylningsymptom får inte besöka mottagningen.

 • När patienter ringer för att boka tid görs alltid en individuell bedömning om fysisk besök är lämpligt eller om man istället ska träffa sin vårdgivare via video. 

 • Gymmet stängt för riskgrupper.

 • Gruppverksamheter inställda.

 • Stängt Lättakut. 

 • Installerat ett separat luftvägsrum för patienter med misstänkt/bekräftad smitta. 

 • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både patienter och vårdgivare. 

 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 
   

Ability Care
 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från  Folkhälsomyndigheten.

 • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal.

 • Vi har etablerat en krisgrupp som träffas varje dag för att planera vidare åtgärder.

 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 

 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 

 • Obligatoriska möten (i mindre grupper) och lägesrapporter varje dag för all personal. 

 • Besökare med förkylningssymptom får inte besöka mottagningen.

 • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både boende och personal. 

 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 

Corona smal.jpg